Empleo
 
21.11.2017
 
21.11.2017
Oposición libre para PERSOAL FUNCIONARIO  de POLICIA LOCAL
 
21.11.2017
NOTIFICACION  COLECTIVA PROCESO DE SELECCIÓN  (1) Auxiliar de policía local durante os meses de verán
Servicios Sociais
 
21.11.2017
Avaliación do II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Xinzo de Limia (2008/11)
 
21.11.2017
Manual realizado por SS.SS. do concello de Xinzo
 
21.11.2017
Desconto do 25 no recibo eléctrico
 
21.11.2017
Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade
 
21.11.2017
Axuda para alumnos con necesidades educativas especiais
 
21.11.2017
Tarxeta benvida para familias con fillos nados no 2016
 
21.11.2017
Axuda a renovación de fiestras nas vivendas
 
21.11.2017
Axuda o alugueiro de vivendas
 
21.11.2017
Axudas para a rehabilitación de vivendas no CAMIÑO
Contratación Pública
 
21.11.2017
Proposta para a plaza de limpiadora edificio adminsitrativo