Documentación
 
17.08.2018
Renuncia de D. Manuel López casas
 
17.08.2018
Publicada no BOP nº 146 de 27/06/2016
 
17.08.2018
Pleno constitutivo
 
17.08.2018
 
17.08.2018
Bando de data 10/04/2018   sobre a prevención dos incendios forestais   PREMA AQUI
 
17.08.2018
Ordenanza
 
17.08.2018
ORDENANZA Nº45 REGULADORA DO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
 
17.08.2018
ORDENANZA Nº 44.- Regulamento do servizo de limpeza e desinfección prestado a través do Centro de Limpeza e Desinfección de Vehículos e Medios de Transporte de Gando, situado en Xinzo de Limia
 
17.08.2018
ORDENANZA Nº 43.- ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE PUBLICO DE APARCAMENTO SUBTERRANEO